Skip to content

Skoler

MarteMeo uddannelse

Daginstitutioner

Plejesektor

Her finder du vej til MarteMeoterapeut uddannelse, grundkurser, forløb til daginstitutioner, skoler og plejesektor.

Skoler

På basis af skoleforsker, Louise Klinge

Skoler

Forbedring af undervisnings miljøet for både læren og eleverne. 

Relationel klasserums ledelse (Louise Klinge) HER

Temadag til lærestaben

Temaaften til forældre

Grundkursus af 5 dage over 2-3 mdr. HER

Uddannelse af skolen egen MarteMeoterapeut. HER

 • God relation til den enkelte elev
 • Roligt undervisnings miljø
 • Eleverne kan lide dig.
 • Hurtigere ro i opstart af timen
 • Trivsel og kammeratskab i klassen som helhed.
 • Færre konflikter og mere glæde.
 • Mindre sygefravær 
 • Mindre skolevægring

MarteMeo uddannelse

Bliv Marte Meo Terapeut – Næste hold i Maj 2021

 • Du lærer at at skabe positive forandringer i relationer, ved brug af udviklingsstøttende kommunikation i små videosekvenser
 • Vi mikroanalysere samspil og kigger efter hvad borgeren/barnet har brug for støtte til at udvikle  og finde frem til hvad forælderen/fag personen skal gøre mere af
 • Du laver 5 MarteMeo forløb  med forældre / fagpersoner der ønsker hjælp til at forbedre samspillet .
 • Undervejs får du supervision og praktisk erfaring med at bruge metoden.
 • Du lærer at bruge din verbale og nonverbale kommunikation bevidst og bliver en stærk og tydelig formidler både privat og som MarteMeo terapeut.

MarteMeo uddannelse

Daginstitutioner

For daginstitutioner

Temadage

Foredrag til forældre

Grundkursus af 5 dages varighed fordelt over 2-3 mdr HER

Uddannelse af MarteMeoterapeut HER

Forløb til enkelte børn/unge

Forløb til grupper.

 • Indblik i MarteMeo, brugbare redskaber, imens du udvikler din praksis med børn, unge, kollegaer.
 • Præsentation af MarteMeo som et  menneskesyn, en metode og kommunikations principper. 
 • Individuel supervision på videooptagelser fra praksis, med sigte på at styrke faglighed, kommunikation.
 • MarteMeo,  bevidst brug af verbal og nonverbal kommunikation, til at skabe udvikling og trivsel i praksis. 
 • Martemeo som anerkendende kommunikation i praksis.

Institutioner i plejesektor.

Grundkursus af 5 dage over 2-3 måneder. HER

Forløb til en borger/dement med video feedback.

Uddannelse: MarteMeoterapeuter HER

Temadag til personalet.

 • Du får et indblik i MarteMeo brugbare redskaber, imens du udvikler din praksis med børn, unge eller andre borgere.
 • Præsentation af MarteMeo som et  menneskesyn, en metode med praktiske kommunikations principper. 
 • Der er mulighed for individuel supervision på videooptagelser fra praksis, med sigte på at styrke faglighed og kommunikation.
 • MarteMeo som bevidst brug af verbal og nonverbal kommunikation, til at skabe udvikling og trivsel i praksis. 
 • Martemeo som anerkendende kommunikation i praksis.

Plejesektor