Relationel Klasserumsledelse

Hvad er Relationel Klasserums Ledelse (RKL)?

Relationel Klasserums Ledelse er en metode hvor jeg bruger udvalgte video sekvenser , optaget i undervisningen, til at styrke underviserens relations- og ledelses kompetencer, hvilket hæver niveauet af trivsel og læring for elever, samt styrker underviserens arbejdsglæde.

Se i videoen hvad Relationel Klasserums Ledelse er, og hvad det kan gøre for både elever og lærere:

RKL er en hjælp til at forbedre undervisnings miljøet for både læren og eleverne.  Det vil være effektivt på baggrund af følgende problematikker:

 • Uro i en klasse

 • Uro efter frikvartererne

 • Udfordringer med inklusion

 • Mobning

 • Uhomogen gruppe af elever

 • Stress

 • Stille piger / drenge

 • Urolige drenge / piger

 • Højt sygefravær

 • Højt skolefravær

 • Og meget andet..

 • Jeg er blevet meget mere bevist om hvad relationen betyder og dermed hvad jeg betyder for eleverne.

  Anne
  Lærer i 1. klasse
 • Jeg har fået en langt bedre kontakt med de elever, som jeg ellers havde svært ved at nå.

  Maria
  Lærer i 1. klasse
 • Min arbejdsglæde er blevet langt større og jeg har fundet ud af at det sparer tid, at relationen er i top.

  Frank
  Lærer i 2. klasse
 • Det har været en øjenåbner på rigtig mange planer. Jeg vil varmt anbefale et forløb med Rotilatgro.nu. Det er forbyggende og sundhedsfremmende for både lærer og elever.

  Rikke
  Lærer i 1. klasse