Skip to content

Relationel Klasserumsledelse

Hvad er Relationel Klasserums Ledelse (RKL)?

Relationel Klasserums Ledelse er en metode hvor jeg bruger udvalgte video sekvenser, optaget i undervisningen, til at styrke underviserens relations- og ledelses kompetencer, hvilket hæver niveauet af trivsel og læring for elever, samt styrker underviserens arbejdsglæde.

Se i videoen hvad Relationel Klasserums Ledelse er, og hvad det kan gøre for både elever og lærere.

RKL er en hjælp til at forbedre undervisnings miljøet for både lærer og eleverne. Det vil være effektivt på baggrund af følgende problematikker:

 • Uro i en klasse

 • Uro efter frikvartererne

 • Udfordringer med inklusion

 • Mobning

 • Uhomogen gruppe af elever

 • Stress

 • Stille piger/drenge

 • Urolige drenge/piger

 • Højt sygefravær

 • Højt skolefravær

 • Og meget andet..