Relationel Klasserumsledelse

Hvad er Relationel Klasserums Ledelse (RKL)?

Relationel Klasserums Ledelse er en metode hvor jeg bruger udvalgte video sekvenser , optaget i undervisningen, til at styrke underviserens relations- og ledelses kompetencer, hvilket hæver niveauet af trivsel og læring for elever, samt styrker underviserens arbejdsglæde.

Se i videoen hvad Relationel Klasserums Ledelse er, og hvad det kan gøre for både elever og lærere:

RKL er en hjælp til at forbedre undervisnings miljøet for både læren og eleverne.  Det vil være effektivt på baggrund af følgende problematikker:

 • Uro i en klasse

 • Uro efter frikvartererne

 • Udfordringer med inklusion

 • Mobning

 • Uhomogen gruppe af elever

 • Stress

 • Stille piger / drenge

 • Urolige drenge / piger

 • Højt sygefravær

 • Højt skolefravær

 • Og meget andet..