Skip to content

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo metoden er simpel men effektiv.
Du optager nogle små hjemmevideoer af jeres hverdagsliv, eksempelvis af en hel almindelig aftensmad omkring bordet.

Læs mere om Marte Meo herunder

Sådan virker det

Marte Meo betyder “ved egen kraft” og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Marte Meo er en metode til at fremme udvikling hos det enkelte individ såvel som i grupper. I mit arbejde med Marte Meo metoden anvender jeg videooptagning til analyse og intervention.

Mit udgangspunkt er to filmklip af 5-10 minutters varighed af den unge/barnet i samspil med forældrene, eksempelvis en almindelig hverdagsaften ved middagsbordet. De små filmklip danner grundlag for arbejdet med den udvikling, der skal sættes i gang.

Jeg analyserer filmen for at finde ud af hvilke udviklingsstøttende elementer, samspillet mellem barn og forældre allerede indeholder, og hvilke tiltag vi kan understøtte  for at fremme udviklingen.

Marte Meo – samspillet er altafgørende

Marte Meo er forankret i udviklingspsykologien, neuropsykologisk forskning og relationsteorier, som alle peger på, at mennesket udvikler sociale, psykiske og følelsesmæssige kompetencer ud fra de samspil og relationer de indgår i. 

Små enkle ændringer i måden vi agerer på over for vores børn kan få enormt stor betydning for deres opførsel og udvikling.

Marte meo kognitiv samtale

Vil du høre mere om, hvad jeg kan gøre for dig og dit barn, er du altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Marte Meo for familien

Selvværd er et vigtigt fundament for udvikling

Selvværd og roen i at turde stå ved sig selv er det bedste fundament til et godt og meningsfuldt voksenliv. Mange børn og unge lider dog desværre under dårligt selvværd og dermed ofte dårlig trivsel i både hjem, skole og fritid.

I mit arbejde med børn og unge bruger jeg Marte Meo-metoden, som er et fantastisk til at støtte vores udvikling af selvværd og positive adfærd.

logo ro til at gro
Ro til at gro

Metoden er simpel men effektiv. Du optager nogle små hjemmevideoer af jeres hverdagsliv, for eksempel en hel almindelig aftensmad omkring bordet. Med udgangspunkt i det enkelte individ, en samtale om udfordringerne og de korte videooptagelser fra hverdagen, kan jeg give dig de rigtige redskaber, så du kan støtte dit barn i udvikling af selvværd og positiv adfærd, således barnet får ro til at gro.

Når man arbejder fokuseret med  Marte Meo-metoden, mærker barnet forskellen med det samme.

De positive sidegevinster er øget trivsel og glæde i familien.

Samtaler kan forgå hos mig her i Varde eller over Skype. Geografien er altså ingen hindring. 

Har du lyst til at høre mere om mulighederne for at understøtte dit barns udvikling, er du altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak.

Marte meo, martemeo, familie marte meo, familieterapi

Marte Meo i enkeltsager

Når jeg arbejder med Marte Meo metoden, oplever jeg, at løsningen på mange udfordringer ligger i de øjeblikke, hvor tingene lykkes. De øjeblikke, hvor det gode samspil fungerer i de filmklip jeg bruger som baggrund.

Det er de øjeblikke af succes, som skal fastholdes og yderligere styrkes. Samtidigt skal man bevæge sig væk fra de måder at agere på, som skaber et negativt samspil.

Løsningen ligger netop i at se den anden parts intentioner og ressourcer, som jeg kan hjælpe med at tydeliggøre og forstærke. Vi skal bruge de ressourcer, personerne allerede indeholder.

Alt efter opgavens art tilbyder jeg rådgivning på min adresse eller i hjemmet.

marte meo, martemeo
Støtte og rådgivning – familier børn med forskellige handicap

Børn med handicap har brug for dobbelt så meget selvværd og selvtillid som andre for at kunne klare en hverdag med handicap.

Skal barnet opnå dette niveau af selvværd og selvtillid, skal I som forældre kunne give barnet de nødvendige udfordringer og udviklingsbetingelser. Alle børn skal igennem de samme udviklingsmønstre, men forskellen på børn med et handicap og andre børn er det tempo, de lærer i.

Derfor er det også vigtigt at tage udgangspunkt i barnets udviklingsalder frem for dets biologiske alder. Når vi gør det, møder vi barnet lige der, hvor det befinder sig i sin udvikling.

Forældre kan nemt blive usikre på, hvordan de bedst støtter det enkelte barn i en positiv udvikling. Jeg hjælper jer med at finde den rigtige vej gennem små videooptagelser af dagligdagssituationer med barnet. Jeg guider jer, således i ser, hvor barnet er i sin udvikling. Derved får I nemmere ved at møde barnet, hvor det er, så I kan få krav og udfordringer til at passe sammen.

Støtte og rådgivning – pårørende til personer med demens

Det kan være meget vanskeligt at være pårørende til personer med demens. Det er ikke nok at vide noget om sygdommen og om mulige behandlingsformer for at forstå demente.

Det sværeste er ofte, hvordan man kan være sammen på en konfliktfri og givende måde.

Hvad skal jeg gøre, når jeg besøger min mor på plejehjemmet, og hun går ud på gangen, efter jeg kun har været der i fem minutter?

Hvordan kan vi tale sammen, når min mor er ved at miste sproget?

Hvordan hjælper jeg bedst min mand i dagligdagen, uden at han bliver vred?

Det er blot et lille udsnit af nogle af de mange spørgsmål, der presser sig på.

Samtalerne vil altid finde sted på baggrund af fem minutters optagelse af et samvær mellem den pårørende og personen med demens. På den måde kan jeg finde frem til hvilken støtte, personen med demens især har brug for.

Målet er, at både den pårørende og personen med demens kan føle sig bedre tilpas og opnå et bedre og mere givende samspil.

Ønsker du at høre mere, skal  du være velkommen til kontakte mig for en uforpligtende snak.