Marte meo uddannelse

NÆSTE HOLD I MAJ 2021

Bliv Marte Meo Terapeut

MarteMeoterapeut uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde udviklingsstøttende med din kommunikation i professionelle og private relationer. Ved hjælp af små videosekvenser arbejder vi udviklingsstøttende med kommunikationen. Som MarteMeoterapeut vil du kunne formidle MarteMeo teoretisk og praktisk. Du kan som terapeut give supervision til kollegaer eller andre professionelle, og du kan arbejde terapeutisk i familier.

Hvad lærer man på MarteMeo uddannelsen?

Samspillet

Under uddannelsen lærer du at mikroanalysere samspillet i relationer. Vi kigger på, hvilke ressourcer barnet eller borgeren har, og hvad der er brug for støtte til at udvikle. Dernæst kigger vi på hvad forældrene/ fagpersonen allerede gør, og hvad der med fordel kan gøres mere af.

Kommunikation og relationskompetencer

Igennem hele uddannelsen arbejder du med din kommunikation, såvel verbalt som nonverbalt. Du vil opleve at kunne kommunikere tydeligere og formidle stærkere. Du lærer om relationens betydning for menneskets trivsel og udvikling, og du vil opleve, hvordan du bliver i stand til at integrere elementerne fra MarteMeouddannelsens principper i din faglige praksis, såvel som i dine private relationer. Du vil udvikle dig personligt, og blive stærkere i alt relationsarbejde.

I 1997 blev jeg færdig som Sundhedsplejerske. Herefter har det været en lang spændende rejse udi relationer, samspil og udvikling støtte. Jeg taget uddannelse som MarteMeo terapeut, KranieSakral terapeut og Coach imens jeg har arbejdet som Sundhedsplejerske.

Underviser Marianne Sigersted

I 1997 blev jeg færdig som Sundhedsplejerske. Herefter har det været en lang spændende rejse udi relationer, samspil og udvikling støtte. Jeg taget uddannelse som MarteMeo terapeut, KranieSakral terapeut og Coach imens jeg har arbejdet som Sundhedsplejerske.

Uddannelsens forløb og indhold

Uddannelsen varer cirka halvandet år. Der er cirka 17 undervisningsdage á seks timer, fordelt på omtrentligt 18 måneder. Du får en grundig introduktion til MarteMeometoden, principperne og teorien.

Du får oplæring i at supervisere kollegaer eller andre professionelle og undervisning i at arbejde terapeutisk i familier.

I løbet af uddannelsen skal du lave fem MarteMeo forløb med forældre og fagpersoner, der ønsker hjælp til at forbedre et samspil. Du får sparring i at bruge videoredigering i Windows Movie Maker eller iMovie til brug i arbejdet med MarteMeo. På undervisningsdagene får du hjælp til og supervision i udvikling af næste skridt i forløbet. På den måde lærer du metoden at kende gennem dine egne selvstændige forløb.

  • Cirka 17 undervisningsdage / 108 undervisningstimer.
  • Du arbejder selvstændigt ind i mellem forløbene med at optage film, beskrivelser og tilbagemeldinger (192 timer)
  • En dag til certificering ved licenseret supervisor

MarteMeo metoden er meget effektiv til at forbedre samspillet mellem mennesker, og en af grundene til det er, at der bruges billeder og små videosekvenser til at formidle, hvad fagpersonen/forælderen skal gøre mere af. På den måde bliver personen sin egen rollemodel, hvilket er meget motiverende.

Hvad kræves der for at kunne tage en Marte Meo uddannelse?

Du skal have taget en grunduddannelse på minimum 2½ år, som indeholder viden om samspil og udviklingspsykologi. Det kan være en uddannelse som sygeplejerske, pædagog, lærer, læge, psykolog, sosu-assistent eller lignende.

Det skal du bruge til uddannelsen:

  • iPad, telefon eller kamera til at filme med
  • Computer med videoredigeringsprogram
  • Bærbar computer til tilbagemeldinger
  • Bogen: ”MarteMeo metodens teori og praksis” af Jytte Birk

Hvad koster det at tage uddannelsen?

Udannelsen koster samlet 28.500 kroner. Se fordelingen herunder:

  • Du betaler 1000 kroner i depositum ved tilmeldingen
  • 25.500 kroner for kurset, som betales inden opstart. Du kan søge om at få delt beløbet i to rater, som så falder i 2 regnskabår.
  • 2.500 kroner for den internationale certificering og certifikat til slut.

Tilmelding:

Kontakt Marianne Sigersted for at få et ansøgningsskema på kontakt@rotilatgro.nu
eller på telefon: 24 62 95 36

Hold starter i Varde i august 2019.

Ønsker du at høre mere, må du altid kontakte mig for en uforpligtende snak.